Titlul proiectului:  Antreprenoriat urban: de la start-up la afacere sustenabila

Finanțat prin: Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020

Axa prioritară: 3 – Locuri de muncă pentru toţi

Obiectivul general al proiectului constă în dezvoltarea antreprenoriatului în regiunea Sud-Vest Oltenia prin stimularea ocupării pe cont propriu și sprijinirea inițiativei antreprenoriale în rândul a 375 de persoane fizice, care intenționează să înființeze o afacere non-agricolă în mediul urban. Implementarea proiectului conduce la atingerea obiectivului general prin furnizarea de măsuri integrate celor 375 de persoane din grupul țintă în vederea eliminării principalelor obstacole întâmpinate la începerea și dezvoltarea unei afaceri pe cont propriu: lipsa educației antreprenoriale și profesionale și a culturii antreprenoriale, teama de eșec și de asumare a riscurilor,  lipsa unei idei de afaceri, birocrația excesivă, accesul dificil la finanțare, starea economiei regionale și decalajele de dezvoltare etc.

A se vedea secțiunea ŞTIRI pentru ultimele noutǎți referitoare la proiect.