Acest site este cofinanțat de Uniunea Europeană din Fondul Social European prin Programul Operational Capital Uman (PO CU).
  • Scoala Antreprenoriala
  • Stagii de practica
  • Concurs de planuri de afaceri
  • Afacere sustenabila

Titlul proiectului:  Antreprenoriat urban: de la start-up la afacere sustenabila

Finanțat prin: Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020

Axa prioritară: 3 – Locuri de muncă pentru toţi

Obiectivul general al proiectului constă în dezvoltarea antreprenoriatului în regiunea Sud-Vest Oltenia prin stimularea ocupării pe cont propriu și sprijinirea inițiativei antreprenoriale în rândul a 375 de persoane fizice, care intenționează să înființeze o afacere non-agricolă în mediul urban. Implementarea proiectului conduce la atingerea obiectivului general prin furnizarea de măsuri integrate celor 375 de persoane din grupul țintă în vederea eliminării principalelor obstacole întâmpinate la începerea și dezvoltarea unei afaceri pe cont propriu: lipsa educației antreprenoriale și profesionale și a culturii antreprenoriale, teama de eșec și de asumare a riscurilor,  lipsa unei idei de afaceri, birocrația excesivă, accesul dificil la finanțare, starea economiei regionale și decalajele de dezvoltare etc.

A se vedea secțiunea ŞTIRI pentru ultimele noutǎți referitoare la proiect.

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.
Pentru informații detaliate despre celelate programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro
© 2018 Antreprenoriat urban. All Rights Reserved.